با مشارکت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم و انجمن اهداء عضو طی چهار روز برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که با حضور پرستاران، مددکاران، روانشناسان، مشاوران، پزشکان متخصص در رشته های مرتبط، مسایل، چالش ها، فرایندها، روش های اجرایی با استفاده از مهارت های علمی و عملیاتی در خصوص مرگ مغزی و اهداء عضو مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
استاد دکتر عباس علی واشیان عضو هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش در این کارگاه جامع، مباحث فقهی، حقوقی، اخلاقی، مراقبت معنوی مرتبط با مرگ مغزی و اهداء عضو و پیوند را تبیین و تشریح نمودند. تربیت مراقبان معنوی و کوردیناتور اهداء عضو از اهداف این دوره آموزشی بود.

تاریخ : ۹۸/۸/۱۹