بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر آذربایجانی زیدعزه

رئیس اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

با سلام و احترام

با توجه به ضعف بخش تدابیر سندالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر پرداختن به موضوع معنویت، که در نامۀ پیشین به عرض عالی رسید، به پیوست تدابیر پیشنهادی را در دو بخش تدابیر افزایشی و تدابیر اصلاحی ارائه می نمایم. تدابیر افزایشی مواردی را شامل می شود، که افزودن آنها به سند لازم به نظر می رسد و تدابیر اصلاحی صرفا پیشنهادهایی برای اصلاح برخی از تدابیر موجود در سند هستند. موارد پیشنهادی شامل توضیحات و تعاریفی است که بی تردید در این یادداشت کوتاه به قلم نیامده است.

پیش از همه تأکید می کنم که این موارد بر تعریف علمی و دقیق از معنویت به عنوان یک حوزه از مسائل بشری بناشده، که قابل فروکاستن به ظواهر دینی و اخلاق نیست. اگرچه با این دو ارتباط وثیق دارد. این تلقی پیشرو و شایسته از معنویت به درستی در بند ششم از مبانی انسان شناختی ترسیم شده و مفهوم معنویت در کنار مفهوم دین و اخلاق نشسته است.

تدابیر افزایشی

 1. افزایش بهره برداری معنوی از سازمان های آموزشی، فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و رسانه های جمعی
 2. توانمندسازی معنوی اقشار مختلف مردم از طریق مهارت آموزی معنوی در جهت حل مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی
 3. بهره گیری از دیپلماسی عمومی جهت برجسته سازی چهره معنوی رهبران ایران و افزایش نفوذ معنوی ایران در منطقه و در بین جوانان اروپا و آمریکا
 4. استفاده از زیرساخت های فرهنگی، رسانه ای، علمی و هنری در جهت تبدیل ایران به قطب معنویت در جهان و الهام بخش به ملت ها
 5. پی ریزی نهضت معنویت گرایی اسلامی و گذر از ظاهرگرایی دینی
 6. پایش مستمر جریان های معنویت گراغیری اسلامی و فرقه های انحرافی و مقابله مؤثر و به هنگام با آنها از طریق روشنگری پیشگیرانه و جلوگیری از سوءاستفاده این جریان ها از فضاهای عمومی و امکانات دولتی
 7. توسعۀ گردشگری معنوی و از طریق افزایش جاذبه های معنوی در قالب های ایجاد فرصت های آموزشی و مهارت افزایی معنوی با استفاده از آموزه های معنوی بین الادیان درمنابع دینی
 8. تقویت نظریه پردازی درباب معنویت و توسعۀ مطالعات کاربردی معنویت اسلامی
 9. نهادینه سازی ارزش های معنوی در فرایندهای سیاسی از طریق توسعه بینش های معنوی مردم و تقویت سازوکارهای مهاردنیاگرایی و ارج نهادن به زهد در بین مسئولان
 10. توسعۀ مطالعات معنوی با رویکرد کاربردی با هدف جریان واقعی آرمان های معنوی انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف زندگی
 11. تبدیل حضور در محیط کسب و کار و ارائه خدمات به یک تجربۀ معنوی برای مشاغل مختلف از طریق فرهنگسازی و افزایش مهارت های معنوی و نهادینه سازی هنجارهای معنوی

 

تدابیر اصلاحی

پیشنهادات این بخش با ذکر شماره تدبیر در سند الگو و افزودن عبارات مورد نظر بیان می شود.

۲۰٫ التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی و روح معنوی اسلام در غایت و ساختار تصمیمات سیاست گذاری ها و نهادهای اقتصادی و مالی

۳۴٫ گسترش قطب‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی، معنوی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت‌ساز

۳۶٫ پوشش همگانی مراقبت‌ها و خدمات و توزیع عادلانۀ منابع حوزۀ سلامت و گسترش خدمات سلامت معنوی بر اساس مبانی و مهارت های معنویت اسلامی

۵۳. پیشگیری از شکل‌گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده و روحیه معنوی در نیروها

۵۴٫ تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی و گسترش معنویت اسلامی

 

حمیدرضا مظاهری سیف

۱۲/۴/۹۸