دکتر عباس علی واشیان
C.V
مشخصات:

نام و نام خانوادگی: عباس علی واشیان
سال تولد: ۱۵/۱۲/۱۳۵۱
آدرس: قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، گروه قران و علوم
تلفن: ۰۹۱۲۲۵۳۹۹۸۷
پست الکترونیکی: sadra251@gmail.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی فقه و اصول (سطح۲) (حوزه علمیه قم)، ۱۳۷۶  ۱۳۸۰
کارشناسی ارشد(سطح۳)(حوزه علمیه قم)، ۱۳۸۰  ۱۳۸۵
عنوان پایان نامه:
فقه پزشکی (فقه معاینه / فقه لقاح)
دکترای تخصصی(PHD) قرآن وعلوم( گرایش بهداشت و سلامت) (جامعه المصطفی«صلی الله علیه و آله» العالمیه)، ۱۳۸۹ ۱۳۹۴
عنوان پایان نامه:
نظام جامع سلامت روحی– روانی از دیدگاه قرآن و احادیث با درجه ممتاز با امتیاز ۷۵/۱۹
دکتری تخصصی(سطح۴): (حوزه علمیه قم)، ۱۳۹۰  ۱۳۹۲
عنوان پایان نامه:
بررسی فقی – حقوقی ضمان و مسئولیت جراح
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  تهران.
سوابق کاری

۱. مدیر گرایش قرآن و بهداشت و سلامت در گروه قرآن و علوم از سال ۱۳۹۶
۲. مدیر گروه فقه پزشکی جامعه المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیه از سال ۱۳۹۲٫
۳. عضو شورای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم از سال ۱۳۹۴٫
۴. عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم از سال ۱۳۹۲٫
۵. عضو و داور هیئت تحریریه مجله Health Spirituality and Medical Ethics دانشگاه علوم پزشکی قم از سال ۱۳۹۲٫
۶. عضو و داور شورای پژوهشی مرکز تحقیقات طب و دین دانشگاه علوم پزشکی قم از سال ۱۳۹۳٫
۷. عضو و داور مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی کشور از سال ۱۳۹۱ تاکنون.
۸. عضو گروه پزشکی مرکز موضوع شناسی فقهی سال ۱۳۹۲٫
۹. عضو کارگروه قرآن و عترت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۳٫
۱۰. مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه مجله فقه و حقوق پزشکی از سال ۱۳۹۴٫
۱۱ عضو گروه اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی قم از سال ۱۳۹۵٫
۱۲. عضو کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم از سال ۱۳۹۷٫
۱۳. عضو کمیسیون سلامت مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور از سال ۱۳۹۵٫
۱۴. معاونت دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم سال ۹۳ ۱۳۹۲٫
۱۵. مدیر گروه سلامت مرکز آموزش های کاربردی مهارتی حوزه علمیه قم از سال۱۳۹۶٫
۱۶. مدیر گروه پزشکی و تغذیه مرکز موضوع شناسی احکام فقهی از سال ۱۳۹۶٫
۱۷. دبیر پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی

سوابق آموزشی
۱. تدریس در درس های قرآن پژوهی و طب در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، از سال ۱۳۸۹ تاکنون
۲. تدریس دروس فقه و حقوق پزشکی، از سال ۱۳۸۵ تاکنون
۳. تدریس دروس روش تحقیق و روش شناسی مطالعات دین و سلامت، از سال ۱۳۹۰ تاکنون
۴. تدریس درس اخلاق پزشکی (دوره دکتری و تخصص)، از سال ۱۳۹۱ تاکنون
۵. تدریس درس اخلاق پزشکی در فرصت های مطالعاتی اساتید خارج از کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون
۶. تدریس درس اخلاق سلامت در فرصت های مطالعاتی اساتید خارج از کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون
۷. تدریس درس طب اسلامی در فرصت های مطالعاتی اساتید خارج از کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون
۸. تدریس درس قرآن و بهداشت و سلامت در فرصت های مطالعاتی اساتید خارج از کشور از سال ۱۳۹۱ تاکنون
۹. تدریس درس فقه و حقوق پزشکی در فرصت های مطالعاتی اساتید خارج از کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون
۱۰. تدریس دروس فقه وحقوق معاینه، ضوابط شرعی در معاینه، قواعد فقهی و حقوقی در درمان، بهداشت و سلامت باروری، فقه و حقوق جمعیت، فقه و حقوق سلامت و … در کارگاه ها و دوره های آموزشی بسیج جامعه پزشکی از سال ۱۳۸۵ تاکنون.
۱۱. تدریس درس روش شناسی تحقیق میان رشته ای دین و سلامت، شیوه برداشت صحیح و علمی، منبع شناسی دین و سلامت، موضوع شناسی تحقیقات میان رشته ای و … در دانشگاه های علوم پزشکی از سال ۱۳۹۰ تاکنون
۱۲. تدریس دروس فقه وحقوق معاینه، فقه و حقوق درمان، فقه و حقوق تحقیقات نوین پزشکی، قرآن و سلامت جسمی، قرآن و سلامت روحی و روانی، قرآن و سلامت اجتماعی، قرآن و سلامت خانواده، دین و سلامت جنسی، قرآن پژوهی و طب، ضوابط شرعی در معاینه، قواعد فقهی و حقوقی در درمان، بهداشت و سلامت باروری، فقه و حقوق جمعیت، فقه و حقوق سلامت و … در موسسه آوای ملکوت از سال ۱۳۸۰ تاکنون
۱۳. تدریس دروس فقه وحقوق معاینه، فقه و حقوق درمان، فقه و حقوق تحقیقات نوین پزشکی، قرآن و سلامت جسمی، قرآن و سلامت روحی و روانی، قرآن و سلامت اجتماعی، قرآن و سلامت خانواده، دین و سلامت جنسی، قرآن پژوهی و طب، ضوابط شرعی در معاینه، قواعد فقهی و حقوقی در درمان، بهداشت و سلامت باروری، فقه و حقوق جمعیت، فقه و حقوق سلامت و … در موسسه کریمه اهل بیت(س) از سال ۱۳۷۹ تاکنون
۱۴. تدریس دروس مدیریت بحران در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش و پرورش استان از سال ۱۳۸۸ تاکنون
۱۵. تدریس دروس اصول ارتباطات در موسسه کریمه اهل بیت(س) از سال ۱۳۸۵ تاکنون
۱۶. تدریس درس های روش ها و گرایش های تفسیری، تفسیر موضوعی قرآن کریم، اخلاق در قرآن، طب سنتی، فقه السلامه، بیماری های روحی و روانی در قرآن و روایات، فقه پزشکی، قرآن و سلامت و … در جامعه المصطفی(ص)العالمیه از سال ۱۳۸۸٫
۱۷. تدریس دروس تربیت مدرس امداد و نجات در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۲
۱۸. تدریس دروس تربیت معلم، تربیت مربی و تربیت مدرس ترجمه و مفاهیم و حفظ قرآن کریم از سال ۱۳۹۰
۱۹. تدریس دروس تربیت استاد معارف قرآن کریم از سال ۱۳۹۱ تاکنون
۲۰. تدریس روحانیون (سفیران محبت) مستقر در بیمارستان ها به سفارش دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه از سال ۱۳۹۴
۲۱. تدریس اصول و فنون مشاوره در تربیت مدرس از سال ۱۳۹۶
۲۲. تدریس کارگاه های دانش افزایی اساتید در دانشگاه های سراسر کشور از سال ۱۳۹۲٫
۲۳. تدریس کارگاه های بدو خدمت، ضمن خدمت، بازآموزی و مهارت افزایی اساتید، دانشجویان، طلاب و کارکنان.
۲۴. راهنمایی ۱۵ده ها رساله کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه و دانشگاه از سال ۱۳۹ تاکنون.
۲۵. داوری ده ها کتاب و مقاله جهت چاپ و نشر از سال ۱۳۸۵ تاکنون.
سوابق اجرایی
۱. نماینده دانشجویی نهاد مقام معظم رهبری در دفتر وحدت حوزه و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵
۲. نماینده نهادهای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵
۳. مسئول کمیته انضباطی دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵
۴. مدیر خدمات بهداشتی درمانی مجتمع بهزیستی قم در سال ۱۳۷۵
۵. مسئول بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶
۶. مسئول بخش اورژانس بیمارستان آیت الله گلپایگانی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
۷. استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۷۸
۸. مسئول بخش جراحی بیمارستان آیت الله گلپایگانی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹
۹. مسئول آموزشگاه های آزاد فنی حرفه ای استان قم از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
۱۰. عضو گروه طرح و برنامه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶
۱۱. نماینده مدیر درمان استان در بیمه طلاب در مرکز خدمات حوزه های علمیه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵
۱۲. کارشناس مسئول کلینیک و پاراکلینیک مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم در سال ۱۳۸۵
۱۳. عضو کمیته آمار و انفورماتیک مدیریت درمان استان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
۱۴. عضو کمیته فرهنگی – اجتماعی و آموزش مدیریت درمان استان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
۱۵. مسئول امور بازرسی، نظارت و ارزشیابی مدیریت درمان استان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
۱۶. عضو کمیته فرهنگی بسیج جامعه پزشکی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
۱۷. عضو دفتر بهبود کیفیت مدیریت درمان استان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
۱۸. دبیر کارگروه مدیریت بحران مدیریت درمان استان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
۱۹. عضو کارگروه اصلاح الگوی مصرف مدیریت درمان استان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹
۲۰. مسئول فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه در سال ۱۳۸۹
۲۱. سرمربی بسیج جامعه پزشکی از سال ۱۳۹۰ تاکنون
۲۲. مسئول کمیسیون فقه پزشکی در پژوهشگاه و دانشگاه باقر العلوم (ع) از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
۲۳. نماینده مدیر درمان در ارزشیابی بیمارستان های استان قم از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
۲۴. مسئول امور دارو و تجهیزات مدیریت درمان استان قم از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
۲۵. دبیر شورای برنامه ریزی و مسئول نظارت و ارزشیابی در آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه«س» از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۹
۲۶. مسئول کمیسیون فقه پزشکی در جامعه المصطفی(ص) العالمیه از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲
۲۷. رابط بهداشت و درمان عتبات عالیات در تجهیز مراکز درمانی و درمان بیماران صعب العلاج ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
۲۸. کارشناس فقه و حقوق پزشکی در مرکز مطالعات راهبردی پزشکی قانونی کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون
۲۹. عضو کارگروه مطالعات راهبردی بلوغ و قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه و پزشکی قانونی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
۳۰. عضو کارگروه وحدت رویه در رسیدگی به دعاوی پزشکی قوه قضائیه و پزشکی قانونی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
۳۱. عضو شورای عالی آموزش آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) از سال ۱۳۹۱ تاکنون
۳۲. عضو و داور مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال ۱۳۹۱ تاکنون
۳۳. عضو شورای آموزشی دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم از سال ۱۳۹۲ تاکنون
۳۴. عضو شورای سیاست گذاری دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم از سال ۱۳۹۲ تاکنون
۳۵. عضو گروه پزشکی مرکز موضوع شناسی فقهی با موضوعات تدوین متون فقهی پزشکی سال ۱۳۹۲
۳۶. عضو کارگروه بهداشت باروری و جمعیت سالم دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۲
۳۷. عضو کمیته منطقه ای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۲
۳۸. ناظر علمی مقالات بین المللی کنگره ناباروری و تولید مثل در سال ۱۳۹۲
۳۹. داور و عضو کمیته علمی همایش طب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۲
۴۰. شرکت در طراحی سند چشم انداز حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در سال ۱۳۹۲
۴۱. کارشناس متخصص فقه و حقوق پزشکی در برنامه فقه پویا شبکه معارف در سال ۱۳۹۲
۴۲. دبیر کمیسیون پزشکی بدوی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم در سال ۱۳۹۳
۴۳. همکاری با صدا و سیما در شبکه های یک، دو، سه، معارف، قرآن، سلامت و … و مرکز استان

تألیفات: مقالات علمی
۱. حاملگی خارج رحمی، طب و تزکیه، ۱۸، ۱۳۷۲
۲. پیوند اعضاء، آتیه، شماره ۱۰، ۱۳۸۴
۳. حقوق پزشکی، تأمین، شماره ۱۵، ۱۳۸۷٫
۴. فقه پزشکی در معاینه و درمان، ویژه نامه دانشگاه آزاد اسلامی قم، ۱۳۹۰
۵. روش شناسی تفسیر سلامت، ویژه نامه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ۱۳۹۱
۶. ضوابط شرعی در معاینه، همایش ملی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ۱۳۹۱
۷. منبع شناسی قرآن و سلامت، مجله قرآن و علم، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱
۸. قرآن، مستشرقان و سلامت، ویژه نامه کنگره بین المللی قرآن و مستشرقان، ۱۳۹۲
۹. نظام تعدد اسباب در خطاهای طبی، ویژه نامه طب و قضا، ۱۳۹۲
۱۰. نظام جمعیت سالم از منظر قرآن و عترت، ویژه نامه کنگره بین المللی اخلاق تولید مثل و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی فارس  جهرم، ۱۳۹۲
۱۱. نظام اخلاق باروری و کنترل جمعیت، ویژه نامه کنگره بین المللی اخلاق تولید مثل و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی فارس  جهرم، ۱۳۹۲
۱۲. بررسی چالش ها جمعیتی موجود و ارائه راهکارها، ویژه نامه کنگره بین المللی اخلاق تولید مثل و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی فارس  جهرم، ۱۳۹۲
۱۳. نطام تداخل اسباب در فقه پزشکی، ویژه نامه طب و قضا، ۱۳۹۲
۱۴. بهداشت از منظر قرآن کریم، دو فصل نامه قرآن و علم، شماره۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۳، قم، جامعه المصطفی(ص)العالمیه، ص ۶۳٫
۱۵. سلامتستان دعا، مجله قرآن و علم در دست چاپ.
۱۶. سلامت روان از منظر قرآن، مجله قرآن و علم در دست چاپ.
۱۷. نظام جامع سلامت روح و روان از منظر قرآن و عترت، مجله قرآن و علم در دست چاپ.
۱۸. شاخص های سلامت معنوی در سند سلامت، مجله علمی پژوهشی ارتقاء سلامت، فرهنگستان علوم پزشکی، ۱۳۹۶، ش ۱٫
۱۹. نقش شیعه در پیشرفت علوم پزشکی، مجله قرآن و علم، ۱۳۹۶٫
۲۰. نقش اهل بیت (ع) و شیعیان در گسترش دانش طب، دوره ۱۱، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ص۶۹ ۴۱
۲۱. نقش اهل بیت«علیهم السلام» و شیعیان در گسترش دانش طب، دو فصل نامه قرآن و علم، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ش ۲۱، صص ۷۰ ۴۱٫
۲۲. مفاهیم بنیادین نظام جامع سلامت روحی روانی در قرآن، دو فصل نامه قرآن و علم، بهار و تابستان ۱۳۹۵، ش ۱۸، صص ۱۹ ۹٫
۲۳. بررسی تأثیر نماز در کاهش افسردگی مراقبان خانه سالمندان استان قم در سال ۱۳۹۴٫
۲۴. بررسی تاثیر اعتیاد به شبکه های مجازی بر تاخیر در اقامه نماز در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم۱۳۹۶
۲۵. Investigating the Correlation Between the Life and Religious Attitudes With Psychological Well Being in Health Center at Qum Universities of Medical Sciences in 2014، Nafiseh Habibian،Reza Ahmadi،Abbas Ali Vashian،Seyyed Moazam Mortazavi،Tahmineh Dadkha Tehrani،Mediteranean Journal of Social Sciences،۲۰۱۵،۴،Rom،Italy،۱۶۸ ۱۷۴٫
۲۶٫ An Investigation on the Relitionship between Religious Orientation and Quality of Life of Addicts Referred to Addication Treatment Center in Qum،Nafiseh Habibian،Abbas Ali Vashian،Reza Ahmadi،Health Spirituality and Medical Ethics Journal،Religion and Health Research Center، Qom University of Medical Science،۲۰۱۵،۲(۴) ًQum،Iran،۲۱ ۲۶
و …
تألیفات و ترجمه ها: کتاب ها

۱. شرح لمعه دمشقیه، مؤسسه کریمه اهل بیت«سلام الله علیها»
۲. شرح اجمالی مکاسب محرمه، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۳. شرح اجمالی قطع و ظن، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۴. تقریرات درس خارج فقه(معاطات و بیع)، مؤسسه آوای ملکوت
۵. تقریرات درس خارج اصول فقه، مؤسسه آوای ملکوت
۶. تقریرات رجال، مؤسسه آوای ملکوت
۷. حدیث شناسی، مؤسسه آوای ملکوت
۸. شرح نهج البلاغه، مؤسسه آوای ملکوت
۹. طب گیاهی، مؤسسه آوای ملکوت
۱۰. پیوند اعضا، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۱۱. لقاح مصنوعی، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۱۲. فقه معاینه، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۱۳. رحم اجاره ای، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۱۴. لقاح آزمایشگاهی، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۱۵. اخذ برائت از بیمار در معاینه و معالجه، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۱۶. ضمانت در معاینه، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۱۷. ضمان جراح، مؤسسه کریمه اهل بیت« سلام الله علیها»
۱۸. اصول اسلامی حاکم بر بهداشت و درمان، پژوهشگاه امام صادق«علیه السلام»
۱۹. نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم پزشکی، کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی.
۲۰. قرآن و سلامت(برای مخاطبین عام)، جامعه المصطفی«صلی الله علیه و آله» المفتوحه
۲۱. قرآن و سلامت(برای مخاطبین خاص)، جامعه المصطفی«صلی الله علیه و آله» المفتوحه
۲۲. نظام جامع سلامت روحی – روانی از منظر قرآن و احادیث، جامعه المصطفی«صلی الله علیه و آله» العالمیه
۲۳. مسؤولیت پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم
۲۴. روش تحقیق و مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم، مؤسسه آوای ملکوت و …
تألیفات: طرح های پژوهشی
۱. طراحی رشته فقه پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سفارش جامعه المصطفی(ص)العالمیه در سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹٫
۲. طراحی رشته فقه پزشکی در مقطع سطح ۳(کارشناسی ارشد) و سطح۴ (دکتری) به سفارش پژوهشگاه باقر العلوم(ع) در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶٫
۳. طراحی دوره های کوتاه مدت طب اسلامی سنتی، سلامت اسلامی، فقه پزشکی، حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی، آیات سلامت و … به سفارش مرکز آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی جامعه المصطفی(ص)العالمیه در سال ۱۳۹۲٫
۴. قرآن و شاخص های سلامت، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۹۲٫
۵. طراحی رشته طب اسلامی در مقطع در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سفارش جامعه المصطفی(ص)العالمیه از سال ۱۳۹۳ تاکنون.
۶. طراحی رشته فقه سلامت با ۱۴گرایش در مقطع دکتری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سفارش دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۳٫
۷. طراحی رشته سلامت روان با دو گرایش در مقطع دکتری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سفارش دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۳٫
۸. طراحی رشته سلامت ذهن در مقطع دکتری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سفارش دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۳٫
۹. طراحی دوره های مهارتی کابردی طب اسلامی سنتی، قرآن و سلامت، فقه پزشکی، حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی، آیات سلامت و … به سفارش مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی  تربیتی جامعه المصطفی(ص)العالمیه در سال ۱۳۹۳٫
۱۰. طراحی فقه سلامت با پنج گرایش برای حوزه علمیه خواهران در سال ۱۳۹۳
۱۱. نظام جامع اخلاق اسلامی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری، ۱۳۹۳
۱۲. نظام جامع سلامت روح و روان، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۴
۱۳. سلامتستان دعا در قرآن، موسسه آوای ملکوت، در دست چاپ
۱۴. آراء متفکران قرآنی جهان اسلام در طب، موسسه کریم المهدی (عج)، در دست چاپ

۱۵. اعجازات طبی قرآن، مژسسه آوای ملکوت، در دست چاپ
۱۶. قرآن و جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دست تألیف
۱۷. قرآن و بهداشت باروری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دست تألیف
۱۸. قرآن و سلامت جنسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دست تألیف
۱۹. اخلاق پزشکی از منظر قرآن و عترت، دانشگاه علوم پزشکی قم، در دست تألیف
۲۰. اخلاق سلامت از منظر قرآن و عترت، جامعه المصطفی العالمیه، در دست تألیف
۲۱. روش شناسی قرآن و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قم، در دست تألیف
۲۲. شیوه برداشت در قرآن و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قم، در دست تألیف
۲۳. نظام جامع اخلاق در طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، در دست تألیف
۲۴. موضوع شناسی فقهی جراحی های زیبایی، مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، ۱۳۹۲، در دست چاپ
۲۵. موضوع شناسی جنین و ملحقات آن، ۱۳۹۷، در دست تألیف
۲۶. موضوع شناسی انواع مرگ، ۱۳۹۷، در دست تألیف
و ….
داوری و ارزیابی آثاری همچون:
۱. ترایخته
۲. روش های نوین باروری
۳. الکل و فرآورده های آن
۴. معیار پرندگان حلال و حرام
۵. روش موضوع شناسی
۶. پیوند اعضاء و بافت
۷. مرگ ترحمی
۸. مرگ مغزی
۹. تهیه دارو از مواد حرام
۱۰. فلس
۱۱. تعیین جنس
۱۲. تغییر جنسیت و …
استاد راهنما یا مشاور پایان نامه هایی همچون:
۱. اصلاح ژنتیک
۲. برسی آموزه ها و اشاره ها بهداشتی و پزشکی قرآن و روایات در خصوص جسم
۳. بررسی فقهی روش های جلوگیری از بارداری
۴. مرگ مغزی
۵. تکوین و تکامل جنین از نگاه قرآن و علم پزشکی
۶. أثر اسلوب التدریس بالفریق بأسلوبی التمرین ( المتسلسل والعشوائی ) فی تعلم مهارتی المناوله والتصویب بکره الید والاحتفاظ بها
۷. سلامت کودک و مادر در دوران بارداری و شیرخوارگی از نگاه قرآن و روایات
۸. ژنتیک در قرآن
۹. برخورد امراض مسری ازنگاه فقه وحقوق بین الملل
۱۰. محبت وعشق ورزی و تأثیر آن در سلامت روح و روان
۱۱. حجیت دلیل کارشناسی در امور کیفری با تأکید بر مبحث جنایات
۱۲. عدالت در سلامت
۱۳. احکام فقهی ایدز از نظر مذاهب اسلامی
۱۴. اثر عبادات بر سلامت جسمانی
۱۵. روش های نوین صید و شکار و …
برگزاری و شرکت در کارگاه های علمی، نشست های تخصصی، کرسی های نظریه پردازی، دانش افزایی، سمینار ها و کنگره های ملی و فراملی
در ده ها کنگره و همایش بین المللی، نشست های تخصصی و … در موضوعات قرآن و سلامت، فقه و حقوق پزشکی، طب اسلامی، اخلاق پزشکی، سلامت روحی – روانی، سلامت خانواده، سلامت باروری و جنسی، پزشکی قانونی، طب و قضا، سلامت معنوی، مطالعات میان رشته ای، منبع شناسی، شیوه برداشت، ابزار سازی، روش شناسی تحقیقات قرآن و سلامت، نظام جامع سلامت از منظر قرآن و احادیث، مدیریت استراتژیک در نظام سلامت از منظر قرآن و عترت، سلامت در عصر ظهور حضرت مهدی(عج) و … به عنوان سخنران، عضو هیئت رئیسه، داور و شرکت کننده توفیق حضور داشته ام.
مهارت ها
طراحی اسناد و برنامه های راهبردی، سند چشم انداز، طراحی رشته تحصیلی، ایزو، روش تحقیق، ارتباطات، مدیریت کیفیت، بهره وری و بهبود مستمر، بحران، تریاژ، اخلاق حرفه ای، طب و قضا، برنامه ریزی، نظام سازی، فرایند سازی، طرح و برنامه، نظارت و ارزیابی، ارزشیابی، رویکرد یابی، فرایندیابی حل مسئله، طب کار، طب صنعتی و نرم افزارهای رایانه ای مرتبط
زبان
انگلیسی و عربی
موضوعات مورد علاقه جهت فعالیت:
۱. قرآن و بهداشت و سلامت
۲. مدیریت راهبردی نظام جامع سلامت
۳. نظام جامع سلامت روحی و روانی
۴. سلامت معنوی و مراقبت معنوی
۵. فقه و حقوق پزشکی
۶. اخلاق پزشکی
۷. تحقیقات میان رشته ای دین و سلامت
۸. طب اسلامی
۹. فرهنگ سلامت
۱۰. سلامت فرهنگی

نشانی پست الکترونیکی استاد واشیان جهت ارتباط مستقیم با ایشان :

sadra251@gmail.com