روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ مدیر عامل موسسه نوید نیایش، جناب آقای دکتر عباس علی واشیان به اتفاق ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم در جمع دانشجویان جهادی استان حضور یافته و در حوزه سلامت و مراقبت معنوی دستاوردهای موجود و اهداف آتی بیان گردید.

 

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۷/۲۹