ترجمه اصول پرستاری کوزیر و ارب ۲۰۲۱ برای مقطع دکتری تخصصی با بخش معنویت و پرستاری معنوی با همکاری دکتر عباس علی واشیان عضو هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش در جمع اساتید دانشگاه های کشور به بازار عرضه شد.
علاوه بر‌ آن بخش های رهبری، مدیریت، تفویض، ایمنی توسط دکتر عباس علی واشیان در این مجموعه ۵ جلدی به چاپ رسیده است.

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۶/۶