حضور دکتر عباس علی واشیان عضو محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش، در کارگاه سمن ها، موسسات خیریه با عنوان تحریم و مدیریت چالش ها برای آسیب شناسی وضعیت موجود سلامت کشور و نقش خیرین سلامت و سازمان های مردم نهاد در کم اثر نمودن تحریم ها با مشارکت های مردمی در ارتقاء سلامت و مراقبت معنوی جامعه

تاریخ خبر : ۹۸/۵/۲۶