برگزاری دومین وبینار سلامت معنوی با حضور دکتر محمد مهدی احمدی فراز عضو هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش