با حضور استاد دکتر احمدی فراز- عضو هیئت مدیره محترم موسسه نوید نیایش و در اداره کل زندان های چهار محال و بختیاری برگزار شد.

 

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۴/۱۱