برنامه همایش
۹/۱۵_۹/۲۵: قرائت قرآن
سرود جمهوری اسلامی

۹/۲۵_۹/۴۰: خیر مقدم : آقای مقیمی
معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری
۹/۴۵_۹/۵۵: پخش کلیپ آموزش و پرورش
۱۰/۳۵_۱۰ سخنرانی دکتر جان بزرگی
۱۰/۴۵_۱۰/۳۵: کلیپ بهزیستی و سرود ناشنوایان. مسابقه
۱۰/۵۰_۱۱/۲۵: سخنرانی حجت الاسلام دکتر آذربایجانی
۱۱/۳۰_۱۱/۴۰: سخنرانی دکتر وحید نیا ( معاونت مشاوره و خدمات روان شناختی سازمان بهزیستی کشور)
زمان: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مکان: دانشگاه قم سالن مفید