کسب رتبه دوم نخستین جشنواره ملی حکمت و نیایش در بخش رساله دکتری توسط دکتر محمد مهدی احمدی فراز عضو محترم هیئت مدیره موسسه نوید نیایش

کسب رتبه دوم نخستین جشنواره ملی حکمت و نیایش در بخش رساله دکتری، توسط دکتر محمد مهدی احمدی فراز عضو محترم هیئت مدیره موسسه نوید نیایش

در یکم خرداد ماه جاری و در اختتامیه نخستین جشنواره ملی حکمت و نیایش که در مصلای بزرگ تهران برگزار گردید، جشنواره با تقدیم لوح سپاس و تقدیر از نفرات برتر دو بخش هنری و پژوهشی و ادبی به کار خود پایان داد.

هیات داوران پس از بررسی آثار ارسالی در بخش رساله دکتری نفرات برتر این بخش را به شرح ذیل اعلام نمود:
رتبه اول؛ «حسین افسر دیر» از دانشگاه تهران، برای رساله دکتری «روابط بینامتنی نهج البلاغه با قرآن کریم و کارکرد های تفسیری»،
رتبه دوم؛ «دکتر محمدمهدی احمدی فراز» عضو محترم هیئت مدیره موسسه نوید نیایش، برای رساله دکتری «رابطه دعای مکارم الاخلاق با بهداشت روانی»
رتبه سوم؛ «میثم کهن ترابی» از دانشکده اصول الدین تهران برای رساله دکتری «نقش کارگزاران در سعادت و شقاوت از منظر قرآن
ارائه کرد.