در این کتاب که به قلم دکتر عباس علی واشیان، عضو محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش و دکتر سید حسن کاظمی می باشد، به موضوع چشم زخم از حیث دینی و علوم پزشکی و علوم روز دنیا با بخش هایی همچون سبب های بروز و علت شناسی، نشانه های بالینی، روش های پیشگیری و درمان پرداخته شده است.