در کتاب تالیف شده دکتر عباس علی واشیان، با هدف تالیفی میان رشته ای به مفاهیم، مبانی، رویکردها و راهبردهای بهداشت و سلامت پرداخته شده است. در این اثر به عناوین و سرفصل های رشته های بهداشت و علوم پزشکی توجه شده است تا در درس ها اضافه شود. همچنین با نگاه مهارتی و کاربردی تالیف شده است تا مورد استفاده مخاطبین مختلف قرار گیرد. ویژگی هایی همچون هدف گذاری، طرح سوال، خلاصه نویسی و استفاده از مقالات علمی برای هر فصل در این کتاب آمده است. مهارت های بهداشتی و پیشگیری برای همه مخاطبین هم پیش بینی شده که امکان استفاده در تدریس و تبلیغ را هم دارد.

در فصول این کتاب به موضوعاتی همچون تغذیه، سبک زندگی، بهداشت و سلامت فردی، سلامت خانواده و جنسی، محیط زیست، سلامت روحی روانی، شاخص های سلامت، معنویت، آرامش، کنترل اضطراب، بالابردن اعتماد به نفس، سلامت اجتماعی و ارتباطات، نظام سلامت، نقش گناه در بر هم زدن سلامت، جمعیت سالم و سلامت در شبکه های اجتماعی اشاره شده است.