کتاب «اثر درمانی دعا و نیایش» مبتنی بر صحیفه رضوی. عنوان  است که از سوی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شده است.
نیایش نوعی تفکر است که انسان را به مبدأ هستی متصل می کند. نیایش پیوند فکری و عاطفی فرد با پروردگار جهان و پرواز روح انسان به سوی خدا، با پرستش عاشقانه کانون غیر مادی جهان و یادآور این نکته است که هر جند بشر پایبند زمین است، اما دل در آسمان دارد.

عالی‌ترین نمونه این گونه نیایش را در کلام نورانی ائمه اطهار علیهم السلام، به ویژه ادعیه حضرت رضا علیه السلام می توان یافت.این نوشتار می کوشد تا با انتخاب برخی از عبارات دعا و با نگاهی علمی، روان شناختی، به تبیین ادعیه صحیفه رضویه در ارتقای بهداشت روانی بپردازد.

دکتر مهدی احمدی فراز، نویسنده این کتاب، هدف اساسی از نگارش این اثر را نگرش بدیع و کارکرد گرا، به نیایش ذکر کرده که این نگاه به دین در حوزه پزشکی، روان شناسی و جامعه شناسی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.