آرامش چیزی نیست که آنجا بیرون از وجودت پیدایش کنی، آن گمشده‏ای نیست، که خارج از قلبت در جستجویش باشی. آرامش دقیقاً همینجا، درون توست. گم نشده، بلکه فراموش شده است.
برای رسیدن به آرامش معنوی بر اساس یک نگرش معنوی می‏توانیم ذهنیت های خود را اصلاح کنیم و به دنبال آن احساسات و عواطف مان نیز تغییر خواهد کرد، اما بخش عملی نیاز به تصمیم جدی و تمرین مستمر دارد. این کتاب که به راهکارهای آرامش معنوی اختصاص دارد و بینش معنوی شما را وسعت و انگیزش معنوی تان را قوت می بخشد.
این کتاب فقط یک راهنماست. این شما هستید که می توانید تصمیم بگیرید و در ادامه‏ ی تغییرات بینش ساز و برانگیزنده، دگرگونی رفتاری را نیز ایجاد کنید. البته ممکن است در اثر تغییرات نگرشی و عاطفی که با مطالعه کتاب پدید می ‏آید، انگیزه کافی برای تغییر رفتار را پیدا کنید و به الگوهای عملی تازه بپردازید، اما این اثر ماندگار نیست، درنهایت تصمیم و پایداری شماست که فرایند تغییرات را کامل می‏کند و آرامش را از لایه‏ های عمیق قلب‏تان شکوفا می‏سازد.