کارگاه علمی پژوهشیِ فرایند مداخلات معنوی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری با حضور استاد احمدی فراز

کارگاه علمی پژوهشی فرایند مداخلات معنوی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری (سلامت و مراقبت معنوی) با سخنرانی جناب دکتر احمدی فراز مدیر عامل محترم مؤسسه نوید نیایش در روز شنبه مورخ ۳۱ / ۱ / ۹۸ در سالن جلسات مجتمع امین برگزار گردید.