با حضور مدیر مرکز رشد علوم انسانی جناب آقای دکتر ولیا و مراکز رشد و دانش بنیان، آخرین دستاوردها و تجارب به اشتراک گذاشته شد. در این هم اندیشی جناب آقای دکتر واشیان، مدیر عامل موسسه نوید نیایش، به توانمندی های موسسه در حوزه سلامت و مراقبت معنوی اشاره نمود.

 

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۷/۲۸