همایش بین‌المللی مشاوره ومراقبت معنوی مذهبی در استانبول ترکیه

دکتر مسعود آذربایجانی عضو هیات مدیره موسسه سلامت نوید نیایش در همایش بین‌المللی مشاوره ومراقبت معنوی مذهبی در استانبول ترکیه در تاریخ ۳۰ آبان تا ۳ آذرماه جاری(۱۳۹۷) شرکت کرد و مقاله خود را با عنوان مراقبت معنوی بیماران سرطانی بر اساس شناخت درمانی و دعادرمانی اسلامی ارائه کرد. قابل ذکر است که این همایش توسط دانشگاه مرمره و برخی مراکز علمی دیگر برگزار شد و شخصیت‌های علمی ازحدود بیست کشور در این همایش شرکت کردند، به ویژه مشاهیر این حوزه از جمله: هارولد کویینگف ،ریموند پالوتزیان،و دیوید گوآ مشارکت داشتند.