کتاب جدید دکتر واشیان با عنوان نقش شیعه در علوم پزشکی در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی رونمایی شد