نشست پژوهشی آشنایی با روش کاربرد سازی آموزه های دینی در سلامت روانی و اخلاقی توسط جناب دکتراحمدی فراز

نشست پژوهشی آشنایی با روش کاربرد سازی آموزه های دینی در سلامت روانی و اخلاقی با حضور جناب دکتراحمدی فراز

روز شنبه چهارم خرداد ماه جاری نشست فوق در دو محور معرفی دوره مراقبت معنوی و جهت دهی پایان نامه ها برای پاسخ به نیاز های معنوی جامعه با حضور جناب دکتر محمد مهدی احمدی فراز عضو محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش برگزار گردید.

هدف از این نشست انتخاب موضوع و تدوین پایان نامه ها با روش علمی کاربردی و با مبانی دینی در راستای پاسخ به نیاز های جامعه بوده است.