مرکز هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار می کند:

“نشست هم اندیشی استادان “

با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی – رئیس هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش

موضوع: معنویت خداسو در مواجهه با کرونا

زمان: چهارشنبه؛ ۱۰ دی ماه
ساعت : ۱۶ الی ۱۷:۳۰

لینک
http://vc01.isfahan.pnu.ac.ir

نشست به صورت مجازی وبرخط برگزار می گردد وبرای اساتید شرکت کننده گواهی صادر خواهد‌شد

“مرکز هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور استان اصفهان”