نشست علمی پژوهش های اسلامی در معنویت و اخلاق؛ بایسته ها و چالش ها با حضور حجت السلام دکتر مسعود آذربایجانی رئیس هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش