ارتباط قرآن و علوم مختلف، از جمله مباحثی است که بسیاری از متخصصین، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان را علاقمند نموده است. کتاب های راهنمای روش تحقیق و مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم با نگاهی بین رشته ای و با استفاده از انواع روش تحقیق در حوزه های مختلف تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای رسیدن به این هدف را فراهم نموده است.
حضور اندیشمندی همچون دکتر عباس علی واشیان که خود تحصیل کرده هر دو حوزه دانشگاهی و حوزوی است از یک سو و ارتباط تنگاتنگ با کارشناسان حوزه های مختلف علوم تجربی، فنی مهندسی، علوم انسانی و هنر از سوی دیگر از ویژگی های این اثر است.

استفاده و طرح موضوعات تحقیقی میان رشته ای با مثال های مختلف و امکان نمایه و تولید مقالات و پروژه های مختلف تحقیقاتی از جمله ویژگی های دیگر این اثر است.
در تولید این کتاب، بسیاری از آثار روش تحقیق از اندیشمندان این حوزه بررسی شده و ضمن احترام به تمام آنها طرحی نو در فضای میان رشته ای طراحی شده است.
این کتاب نظامی علمی و منطقی دارد و بر اساس نیاز مخاطبین رشته های مختلف تولید شده است.

منتظر جلدهای بعدی آن باشید: مطالعات بنیادی، مطالعات کاربردی، مطالعات توسعه ای، مقاله نویسی، پروژه و پایان نامه نویسی و …