عضویت جناب آقای دکتر موسوی زاده – عضو هیئت مدیره محترم موسسه نوید نیایش در کارگروه سلامت معنوی وزارت بهداشت و علوم پزشکی را تبریک عرض می نماییم و توفیقات روزافزون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.

فایل های ضمیمه: