با هدف سیاستگذاری، پایش وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب، جناب آقای دکتر عباس علی واشیان در جمع نخبگان، مدیران و اعضای هیات مدیره اتحادیه های موسسات فرهنگی قرآن و عترت حضور یافت.
در این مجمع به پیشرفت ها، دستاوردها، نگاه گام دوم بر اساس منویات مقام معظم رهبری، آسیب ها، تنگناها، راهبردها و اهداف آینده پرداخته شد.