رونمایی کتاب در هفته پژوهش
کتاب مراقبت معنوی بیماران
مولفان :
دکتر مسعود آذربایجانی (استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و رئیس هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نویدنیایش)
دکتر محمدمهدی احمدی فراز (استادیار دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی و عضو هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نویدنیایش)
دکتر محمود آزادی (استادیار موسسه حکمت رضوی)

این کتاب در مرحله آماده سازی است و در هفته پژوهش سالجاری روانه بازار نشر خواهد شد.