حضور دکتر عباس علی واشیان عضو محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش در جمع اعضای فرهنگستان علوم پزشکی و ارائه نقطه نظرات فقهی، حقوقی و کارشناسی در خصوص روزه داری و بیماری های مختلف در حوزه سلامت.