از یکم تا هفتم مهر ماه و با مشارکت موسسه نوید نیایش، ستاد بحران حوزه علمیه قم و حوزه علمیه استان یزد، دوره مراقبت معنوی و تبلیغ بالینی برای بیش از بیست نفر از طلاب داوطلب جهادی آقا و خانم در حوزه علمیه یزد با موفقیت برگزار شد و مجموعا ۶۳ ساعت آموزش تئوری توسط اساتید مجرب به فراگیران ارائه شد.