این دوره با همکاری معاونت سیاسی اجتماعی و مرکز دانش آموختگان و سازمان تبلیغات اسلامی زنجان، ویژه اساتید، مدیران و سفیران حوزه علمیه با موضوع راه های پیشگیری و کاهش طلاق و تحکیم خانواده برگزار گردید. در این دوره به مهارت های مرتبط همچون آسیب شناسی، سبب شناسی، فرایند حل مشکل طلاق، مدیریت عواطف و احساسات به صورت کارگاهی و علمی میان رشته ای پرداخته شد. معیار سلامت و مراقبت معنوی، راهبرد اساسی در استفاده از متون وحیانی و علوم بشری در این کارگاه علمی بود.

تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵