جناب آقای دکتر عباس علی واشیان در جمع اعضای مجله علمی پژوهشی مشارکت های اجتماعی و سلامت ضمن بیان اهمیت و ضرورت مباحث سلامت و مراقبت معنوی در مشارکت های اجتماعی و مسوولیت پذیری آحاد جامعه، بر رویکرد پژوهشی و استفاده از متون دینی و علمی در دنیا تاکید نمودند و اعلام آمادگی نمودند تا از ظرفیت های موجود استفاده گردد.

 

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۷/۲۹