آقای شریفی رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان قم در جلسه هیأت مدیره موسسه نوید نیایش حضور یافت و به ارائه گزارشی از فعالیت های این شورا در سال چاری پرداخت. شریفی گفت: که این شورا تاکنون برای آموزش روحانیون جهت پرداختن به مباحث پیشگیرانه نسبت به اعتیاد دوره های مختلفی را برگزار کرده و با مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و دفتر تبلیغات حوزه علمیه تفاهم نامه هایی به امضا رسیده و برخی دوره با همکاری این سازمان ها برگزار شده است.
شریفی از هیأت مدیره نوید نیایش درخواست کرد که با توجه به طراحی دوره های مراقبت معنوی برای پیشگیر و درمان اعتیاد در غنی سازی دوره های آموزشی با این شورا همکاری کند.
اعضای هیأت مدیره موسسه نوید نیاش با قدردانی از تلاش های انجام شده، از درخواست رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان استقبال کردند و مقرر شد تا سرفصل ها و برنامه آموزشی موسسه در این زمینه به شورا ارائه شود و پس از مراحل اداری به برگزار گردد.

تاریخ خبر : ۹۸/۸/۴