افتخاری دیگر در فضای میان رشته ای قرآن و بهداشت و سلامت و علوم پزشکی.
در این اثر، حجت الاسلام دکتر عباس علی واشیان عضو محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش در فصل اول به مفاهیم کلیدی بهداشت معنوی پرداخته است. در فصل دوم بهداشت معنوی بر اساس روابط پنجگانه انسان را تبیین نموده و در فصل سوم شاخص های بهداشت روحی روانی معنوی را برشمرده و در فصل چهارم تاثیر مزاج در سلامت روحی روانی معنوی را تشریح نموده و در فصل پنجم مراحل بهداشت و سلامت روحی روانی معنوی را آورده است.
مزیت این اثر نسبت به آثار دیگر استفاده از مقالات علمی مرتبط، طرح اهداف عملی در هر فصل است. مهمتر آنکه در تمامی فصول آیات و روایات مرتبط آورده شده است.