برگزاری وبینار مراقبت های معنوی در بالین بیمار با حضور دکتر سید روح الله موسوی زاده عضو هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نویدنیایش

 

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸