حضور دکتر عباس علی واشیان عضو محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش، در همایش کشوری پیشگامان آیین محبت با هدف تبلیغ و ترویج و حمایت از تشکل های مردمی و سمن های نمونه، ممتاز و برتر کشور در بهشت خیرین سلامت در زنجان با رویکرد نقش سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت در حوزه سلامت و مراقبت معنوی در جمع فرهیختگان و خیرین نمونه کشور.

تاریخ خبر : ۹۸/۵/۲۶