برگزاری دومین کلاس آمادگی جهت اجرای دوره عملی مراقبت معنوی با حضور کارشناسان بیمارستان امام حسین (ع) و بیمارستان سیدالشهدا (ع) و با حضور آقایان دکتر احمدی فراز و دکتر موسوی زاده اعضای هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش در دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ خبر : ۹۸/۱۲/۱۰