برگزاری دوره آموزشی کارشناسان دین پایه با سخنرانی دکتر آذربایجانی در موضوع روانشناسی اسلامی

مکان: اردوگاه فرهنگی شهدای درچه اصفهان
زمان: ۱۴ و ۱۵ مهر ماه ۹۸