برنامه چراغ مطالعه شبکه چهار، شنبه ۲۱ تیر ساعت ۹ 

با حضور دکتر مسعود آذربایجانی رئیس محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش

 

مشاهده در تلوبیون :

https://www.telewebion.com/episode/2314911