حضور دکتر احمدی فراز و دکتر موسوی زاده (اعضای هیئت مدیره محترم موسسه) در کمپ کارگروه اعتیاد (اصفهان) و آموزش طلاب جهت کمک به روند نجات معتادان از بیماری اعتیاد

 

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۷/۰۷