اولین گروه آموزشی طب تسکینی پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی گردید. این گروه آموزشی متناسب با سرفصل های دوره های آموزشی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف پزشکی در سطوح مختلف آموزشی و بالینی، به تدوین دروس و اموزش طب تسکینی می پردازند. این گروه متشکل از ۱۸ عضو هیات علمی در رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی می باشند. دکتر موسوی زاده به عنوان کارشناس و مسوول درس سلامت و مراقبت معنوی طب تسکینی در این گروه به عنوان مولف و مدرس مراقبت معنوی در طب تسکینی در قالب عضو هیات علمی دانشکده پزشکی همکاری می کند. اولین دوره آموزشی درس طب تسکینی امسال به صورت اولین جایگاه رسمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. در این کار گروه مقرر گردید بیمارستان امید(سیدالشهدا) اصفهان، در راستای آموزش بالینی دانشجویان جهت بستری بیماران در بخش طب تسکینی آماده سازی شود.