بحمدالله توفیقی فراهم شد تا کتاب های ذیل دکتر عباس علی واشیان عضو هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش در نگاه مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث حایز رتبه کتاب برتر سال ۱۳۹۸ شود:
۱. کتاب روش تحقیق و مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم در دو جلد ۱ و ۲
۲. کتاب بهداشت و سلامت از منظر قرآن
۳. کتاب بهداشت و سلامت معنوی از منظر قرآن
۴. کتاب پیشگیری و درمان چشم زخم
این مجتمع عالی ترین مرجع قرآن و حدیث کشور و در جامعه المصطفی العالمیه با نگاهی بین المللی افتخار آفرین است.
در این مجتمع گروه های مختلف علمی و از جمله گروه های قرآن و علوم طبیعی همچنین قرآن و علوم انسانی فعال است که پیوستگی بین قرآن و علوم مختلف بهداشت و سلامت و علوم پزشکی، قرآن و روانشناسی، قرآن و علوم تربیتی، قرآن و نجوم، قرآن و علوم اجتماعی، قرآن و اقتصاد، قرآن و حقوق و قرآن و هنر و … را در قالب ارشد و دکتری اجرا می نماید.

تاریخ خبر : ۹۸/۱۰/۸