با همکاری بین گروه های مختلف علمی و آموزشی، دوره پودمانی آموزش روحانیون نسیم مهر اصفهان برگزار گردید. در این دوره که با حضور بیش از ۳۰ روحانی آقا و خانم مستقر در بیمارستان های اصفهان برگزار می گردد، ۷۰ ساعت دوره آموزشی سلامت و مراقبت معنوی و ۱۰ ساعت دوره عملی ویژه منتخبان دوره برگزار می گردد. موسسه سلامت نوید نیایش با طراحی علمی و آموزشی این دوره، اولین گام در ارایه سلامت و مراقبت معنوی در بیمارستان های سراسر کشور را رقم می زند. این دوره با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، حوزه علمیه اصفهان،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مکسا برگزار می گردد. بیش از ۱۵ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه در تخصص های مختلف پزشکی و پرستاری، روان شناسی و روان پزشکی، سلامت مراقبت معنوی، اخلاق اسلامی در این دوره آموزشی مشغول به تدریس می باشند.

در کارگاه برگزار شده توسط دکتر عباس علی واشیان عضو هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش، ضمن تشریح سطوح و مدارج و علوم مختلف در علوم پزشکی، ارتباط داشتن هر یک با سلامت و مراقبت معنوی تشریح گردید.

در بخش دوم ضمن طراحی یک نظام جامع در سلامت و مراقبت معنوی، مفاهیم کلیدی میان رشته ای از زاویه علوم پزشکی و علوم اسلامی رونمایی شد. همچون به برخی از حوزه های اجرا و عملیات مراقبت معنوی در بخش های مختلف با مبنای علمی و دینی پرداخته شد.محصول این انتقال دانش و تجربه، انتظار داشتن اجرای تدابیر علمی و منطقی بر اساس محتواهای وحیانی و دینی است.