جناب آقای دکتر عباس علی واشیان، به عضویت مجله علمی پژوهشی مشارکت اجتماعی و سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند.

 

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۷/۲۸