با حضور دکتر عباس علی واشیان عضو محترم هیئت مدیره موسسه نوید نیایش در آیین افتتاح شهرهای تراز دنیا در مقوله سلامت و مراقبت معنوی با نقش عالمان دینی، مشاور سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی در پیشگیری از مصرف دخانیات و نماینده سازمان جهانی بهداشت با مدیر حوزه های علمیه کشور، امام جمعه محترم قم و عضو شورای نگهبان دیدار نمودند. در این دیدار بر نقش برجسته و منحصر به فرد قم، ظرفیت های معنوی، علمی، پژوهشی و آموزشی و ارتباط آن با دنیا تاکید شد. قم مقدس در زمره چهار شهر ویژه عاری از دخانیات در کنار مکه، مدینه و مشهد مطرح می باشد. امید آنکه این امر محقق گردد.