برنامه آموزشی مراقبت معنوی در گروه پرستاری و مامایی و پیراپزشکی کلید خورد.
دکتر عباس علی واشیان عضو محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش، در نشست علمی موسسه نوید نیایش اعلام نمود: این دوره آموزشی به صورت کوتاه مدت در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته و تخصصی، طراحی شده است.
در این دوره، شاخص های سلامت و مراقبت معنوی، نظام مراقبت معنوی، روش شرح حال گیری، مصاحبه، مشاوره، تشخیص، مهارت های مداخله ای و فقه پرستاری تمرکز شده است.
دکتر عباس علی واشیان، استاد حوزه و دانشگاه، ابراز داشت: این دوره به صورت میان رشته ای با مطالعات و روش تحقیق مبتنی بر دین اسلام و علوم روز دنیا در حوزه پرستاری ارائه می شود. همچنین ناظر به تجربه های برتر در دنیا در ادیان و ملل مختلف است. حاضرین در این نشست به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند. آقایان دکتر آذربایجانی، دکتر احمدی فراز، دکتر موسوی زاده و استاد مظاهری سیف در این نشست حضور داشتند.

تاریخ خبر : ۹۸/۸/۳