انجمن مطالعات علوم انسانیِ پزشکی انگلستان برگزار می‌کند:

کنفرانس بین‌المللی مطالعات علوم انسانیِ پزشکی

زمان برگزاری کنفرانس:
۱۷-۱۹ ۲۰۲۰June
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:
۳۰ November2019
مکان:
University of Limerick
اطلاعات بیشتر👇
http://www.artsandhealth.ie/2019/08/31/call-for-papers-association-for-medical-humanities-conference-2020/